Názor odborné veřejnosti – Vliv nulových úrokových sazeb na růst ekonomického výstupu

Prague Finance Institute se ptal našeho hlavního analytika na názor ohledně vlivu nulových úrokových sazeb. Zda-li dlouhodobě bude docházet díky expanzivní monetární politice i k podpoře nabídkové strany a tím k růstu skutečného ekonomického výstupu. Odpověď a její překlad si můžete přečíst v tomto příspěvku.

Vliv úrokových sazeb na velikost ekonomického výstupu
Zdroj: Prague Finance Institute PFI LEADERS´ VOICE BI-WEEKLY. 23.6.2021.

Dle makroekonomické teorie je strana nabídky v dlouhém období (dlouhodobá agregátní nabídka) ovlivněna faktory, jako jsou množství lidského a fyzického kapitálu, velikost přírodních zdrojů, produktivita a technologie. Důležitou otázkou je, který faktor je pozitivně ovlivněn nulovými úrokovými sazbami. Lidský kapitál je mnohem více ovlivněn demografickým vývojem společnosti. Zásoby přírodních zdrojů mohou být pozitivně ovlivněny nulovými úrokovými sazbami z důvodu nižších finančních nákladů spojených s výzkumem nových nalezišť. Nicméně si myslím, že jsou zde důležitější vlivy jako například ceny těžených komodit. Také velikost množství fyzického kapitálu by mohla být pozitivně ovlivněna nulovými úrokovými sazbami, ale v prostředí nízkých úrokových sazeb dochází k financování i méně rentabilních projektů. Investice do technologického pokroku mohou být také méně efektivní v době nízkých úrokových sazeb.

Jsem názoru, že se nacházíme v inflační mezeře. Myslím si, že v současné době skutečná úroveň výstupu produkce je vyšší z důvodu vyšší agregátní poptávky. Agregátní nabídka v krátkém období také vzroste z důvodu růstu cen a výsledkem bude výstup ekonomiky na téměř stejné fyzické úrovni, ale na vyšší cenové úrovni. Myslím si, že toto nastane velmi brzy v Česku.

Čestmír Riesenfeld
Head of Analysts
PP Asset Management, a.s.

Celé vydání PFI LEADERS´ VOICE k nahlédnutí zde:
https://www.linkedin.com/posts/prague-finance-institute_pfi-leaders-voice-bi-weekly-activity-6813343380903358464-Wkfo.

Vliv úrokových sazeb na akciové trhy jsme rozebírali i zde:
Názor odborné veřejnosti – Nízké úrokové sazby, kvantitativní uvolňování a akcie (ppassetmanagement.cz).

Kontakt

Napište nám

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.