PPSPUpozornění

Služby společnosti PP Structured Products s.r.o. jsou určeny kvalifikovaným investorům, kteří jsou zcela vědomi rizik spojených s investováním a mají jasnou představu o svém rizikovém apetitu.. Obecně platí, že s investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých investičních nástrojů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv investující osoba je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k příslušné investici. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Kvalifikovaný investor

Ve smyslu ustanovení §272 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů, je kvalifikovaným investorem úzká skupina osob zde uvedených, kvalifikovaným investorem je rovněž osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice odpovídá částce alespoň 125 000 EUR.

Kontakt

Napište nám

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.