Pandemie a její dopad na kapitálové trhy i podnikání

Již to bude rok, co v Česku zažíváme dopady pandemie koronaviru. Od března minulého roku docházelo k postupnému uzavírání, otevírání a opětovnému uzavírání různých částí ekonomiky. Zásadní dopad především v oblasti služeb a maloobchodního prodeje je zřejmý všude kolem nás. 

Jaké podniky čelily úpadku během pandemie?

Zajímavý výzkum proběhl v Centru restrukturalizace a insolvence Harrryho Pollaka, ve kterém Kuděj (2020) analyzoval historickou finanční kondici podniků, které byly součástí insolvenčních návrhů mezi 1. dubnem až 2. říjnem 2020. Na základě hodnocení finančních výkazů za roky 2017, 2018 a 2019 dospěl k názoru, že opatření proti šíření pandemie během první vlny nebyly primárním důvodem podání insolvenčního návrhu. 

Z analýzy Kuděje (2020) je patrné, že podnikům se snižovala rentabilita již mezi lety 2017 až 2019. Marže EBITDA (EBITDA je provozní zisk včetně odpisů) u podniků meziročně klesala. Zatímco v roce 2017 byla záporná marže EBITDA u 59 % podniků, v roce 2019 to již bylo téměř 74 %.

Marže EBITDA u podniků s insolvenčním návrhem. Zdroj: Kuděj (2020), vlastní zpracování.
Marže EBITDA u podniků s insolvenčním návrhem. Zdroj: Kuděj (2020), vlastní zpracování.

Dle insolvenčního zákona je podnik předlužen v okamžiku, kdy výše aktiv podniku je převýšena jeho dluhy, tedy má záporný vlastní kapitál. Z podniků, u kterých začalo insolvenčního řízení během první vlny pandemie, jich již v roce 2017 bylo 42 % předluženo a v roce 2019 to byla už více jak polovina. Obdobného vývoje dosahoval i podíl firem s deficitem nutné hotovosti, který rostl mezi lety 2017 a 2019 z 35 % na 59 %.

Vybrané ukazatele podniků v insolvenci během pandemie. Zdroj: Kuděj (2020), vlastní zpracování.
Vybrané ukazatele podniků v insolvenci. Zdroj: Kuděj (2020), vlastní zpracování.

Kapitálové trhy během pandemie nakonec generovaly slušné zhodnocení

Trhy za rok 2020 přinesly mnoho volatility. Pandemie způsobila na jaře 2020 výrazné propady, kdy index americké burzy S&P500 propadl o 35 %. Tento propad pokračoval i na dalších trzích v Evropě i Asii. Zatímco americký index nakonec k dnešním dnům posílil o více jak 16 % od předcovidových hodnot, index pražských akcií stále ztrácí téměř 5 %. Proto investoři, kteří své portfolio diverzifikovali i zahraničními akciemi nebo správu svěřili profesionálům, byli odměněni uspokojivým zhodnocením. Dle ČTK (2021) průměrný český investor do podílových fondů dosáhl za rok 2020 výnosu 5,86 %.

Vývoj amerického a českého indexu během pandemie. Zdroj: Patria (2021)
Vývoj amerického a českého indexu za poslední rok. Zdroj: Patria (2021).

Diverzifikace akciové složky portfolia do dlouhodobě stabilních firem přináší své ovoce především v době krizí, protože právě tyto společnosti jsou schopny zásadní pohyby trhů ustát. Jak je patrné z výzkumu Kuděje (2020), krize vyvolaná pandemií byla pro současné firmy v insolvenci většinou poslední ránou než spouštěčem problémů. Proto v rámci investiční strategie našeho fondu polovinu aktiv držíme ve stabilních společnostech na rozvinutých trzích s dividendovým výnosem. Ty jsou schopny generovat stabilní kapitálový výnos a zároveň ustát období propadů ekonomik.

Aktivní správa snížila výkyvy způsobené burzami

Další výraznou složkou našeho portfolia je trading, který spočívá v aktivním každodenním obchodování instrumentů, jako jsou akcie, měny, komodity či kryptoměny. Díky politice založené na striktním dodržování risk managementu je výrazná část majetku investorů chráněna proti hlubokým propadům, kterých jme byli svědky na jaře 2020. Zatímco tehdy trhy spadly o více jak třetinu, náš fond za období prvního i druhého kvartálu zhodnotil svěřené prostředky o téměř tři procenta za každý kvartál. Celkový čistý výnos po odečtení poplatků na 12-ti měsíční bázi za rok 2020 činil přes 12 %. To je více jak dvojnásobek výnosu průměrného investora, který zveřejnila ČTK (2021). 

Aktivní trading umožňuje fondu efektivně reagovat na aktuální vývoj trhů, ať už rostou, nebo klesají. Zatímco čistě akciové fondy během roku 2020 vykazovaly vysokou kolísavost, kdy první půlrok byl jejich výkon v záporných hodnotách, náš fond investorům zhodnocoval kapitál stabilním tempem. Na tomto místě je vhodné také poznamenat, že zásadním důvodem růstu výnosů akciových indexů v loňském i letošním roce jsou masivní monetární stimuly prováděné americkou centrální bankou Fed, které by neměly trvat věčně. Zisky tvořené aktivním tradingem jsou zcela nezávislé na fiskálních či monetárních stimulech.

Kvartální čisté zhodnocení vkladu do PP Asset Management – Hedge Fund I.

Další analýzy můžete nalézt níže:

Aktuality Archivy – PP (ppassetmanagement.cz)

Čestmír Riesenfeld
Hedge Fund Analyst
PP Asset Management, a.s.

Reference

ČTK (2021). Index: Průměrný český investor do fondů loni vydělal 5,9 procenta (ceskenoviny.cz).
Financial Times (2020). Printing money is valid response to coronavirus crisis | Financial Times (ft.com).
Kuděj, M. (2020). Analýza: Insolvenční návrhy v době první vlny pandemie koronaviru. Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Analyza-dopadu-prvni-vlny.pdf (vse.cz).
Patria (2021). S&P 500 Indication. Detail indexu S&P 500 indication – Patria.cz.
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

Kontakt

Napište nám

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.