Harley-Davidson: kultovní značka s potenciálem výnosu

Kdo by neznal nejslavnějšího výrobce motorek Harley-Davidson. Snad největší symbol svobody a volnomyšlenkářství v posledních letech ale čelí poklesu tržeb a zisků. A zatímco v roce 2014 se cena za akcii blížila k 75 dolarům, v současné době stojí 32 dolarů.

Harley-Davidson price history
Vývoj ceny akcie Harley-Davidson. Zdroj: TradingView.

Hardwire – plán záchrany Harley-Davidson

Během posledních čtyř let padaly tržby přes 10 % ročně. Provozní zisk spadl z více jak 550 milionu dolarů na necelých 10 milionu dolarů za poslední rok. Na to firma regovala svým strategickým plánem nazvaným Hardwire, který zveřejnila během prezentace finančních výsledků 2. února 2021. V něm definuje důležité kroky, které by měly vést ke zlepšení finanční situace. Mezi ty patří zaměření na nejziskovější modely a vývoj elektrické motorky. V rámci dlouhodobé finanční strategie bude firma ročně investovat 190-250 milionů dolarů, zlepšovat provozní marži především v segmentu výroby a prodeje motorek a akcionářům generovat nižší dvojciferný růst zisku.

Ocenění akcií Harley-Davidson

Pokud by se managementu podařilo vše, jak zmiňuje ve své strategii, akcie Harley-Davidson by mohly investorům nabídnout výnos v podobě 30 %. Dle vyjádření managementu firma očekává v roce 2021 růst tržeb ve výši 20-25 % a provozní marži ve 5-7 %.

Harley-Davidson FCFF Valuation Model
Harley-Davidson Valuation Model. Zdroj: interní zpracování

Vývoj tržeb v našem modelu respektuje výhledy managementu. Obdobně je to s provozní marží, která bude mírně meziročně růst a bude se postupně přibližovat marži běžné v odvětví. Aktiva budou růst o 220 milionů dolarů, jak plánuje management. Pro výpočet hodnoty akcií Harley-Davidson byl použit dvoufázový model, který je složen z desetiletého plánu free cash flow to firm a pokračující hodnoty vypočtené parametrickým vzorcem.

Harley-Davidson diskontní sazba
Výpočet diskontní sazby. Zdroj: interní zpracování

Protože model pracuje s volnými finančními prostředky pro celou firmu, byla použita diskontní sazba také na úrovni celého podniku ve formě WACC (Weight Average Capital Costs – vážené průměrné kapitálové náklady). Do ní vstupují náklady na vlastní kapitál vypočtené CAPM modelem upraveným o výši zadlužení a náklady na dluhy vypočtené pomocí přirážky dle velikosti Coverage Ratio.

Kde můžeme očekávat cenu akcie?

Pokud nejznámější výrobce motorek naplní svoji strategii ekonomického oživení společnosti, hodnota vlastního kapitálu po odečtení dluhů činí téměř 6,4 miliard dolarů. To je 41,61 dolarů na jednu akcii a při ceně 32 dolarů může akcie přinést výnos 30 %.

Harley-Davidson valuace akcie
Výpočet vnitřní hodnoty akcie. Zdroj: interní zpracování

Pokud by investor uvažoval o pořízení akcií nejznámějšího výrobce motorek na světě, měl by si uvědomit, že společnost prochází procesem oživení, u které nikdo neví, jak dopadne. O tom, jaký máme pohled na bezhlavé investování, kterého jsme byli svědky v minulém týdnu, jsme psali zde:

WallStreetBets má s velkou hospodářskou krizí mnohé společné (ppassetmanagement.cz)

Čestmír Riesenfeld
Hedge Fund Analyst
PP Asset Management, a.s.

Reference

Damodaran (2021). Implied ERP. Damodaran On-line Home Page (nyu.edu).
Damodaran (2021). Ratings, Spreads and Interest Coverege Ratios. Useful Data Sets (nyu.edu).
Harley-Davidson (2021). Business Update Conference Call. PowerPoint Presentation (harley-davidson.com).
TradingView. Harley-Davidson Price. https://www.tradingview.com/x/RORggx5W/ .

Kontakt

Napište nám

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.